Zwolnienie bez wypowiedzenia – na co trzeba uważać?

Zwolnienie bez wypowiedzenia – na co trzeba uważać?

18 grudnia 2019 Wyłączono przez Kleo

Zapoznając się z całym artykułem następnych akapitów możesz zdobyć wiedzę z jakich ważnych okoliczności zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia, które może podkreślić każdy adwokat. Z jednej strony często zdarzają się incydenty tej opcji rozwiązania stosunku pracy przez zarządzającego firmą, który nie orientuje się, czy zezwalają na to zapisy w kodeksach. Z drugiej strony prawnik tak samo często pomaga ludziom, którzy są zdania, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Kto ma najczęściej rację?

Co tak naprawdę przynosi zwolnienie bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie optymalnym przepisem na rozwiązanie każdego pata może być bezpośrednia rozmowa – podstawowy krok działania w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, takich jak choćby nagminne oddalanie się od stanowiska pracy. W wypadku braku skutków, jeszcze jednym ruchem są upomnienia dyscyplinarne z wymienieniem konkretnych powodów lub epizodów z udziałem pracownika, na początku w ustnie, następnie w specjalnym dokumencie. Każdy specjalista z zakresu prawa pracy powie pracodawcy, że w nadzwyczajnych okolicznościach można pominąć etap ustny, bezzwłocznie przechodząc do sporządzenia dokumentu, gdy okoliczności lub cyklicznie powracające zachowania pracownika powinno się uznać za wyjątkowe i nadające się do bezpośredniej interwencji. Zaobserwowanie tych samych odstępstw od norm i przepisów w zachowaniu podwładnego w miejscu pracy i gatunek uchybień, których się dopuszcza, sprawiają, iż z tego tytułu może zostać przeprowadzone zwolnienie bez wypowiedzenia.

Co musi się stać, by było możliwe zwolnienie bez wypowiedzenia?

Tak naprawdę wyjątkowo drastyczne wykroczenia, podczas których przeważnie następuje ryzyko złamania, jak w wyniku przywłaszczenia mienia, świadomej dewastacji lub dyskryminowania innych (tzw. rażące wykroczenie) są podstawą do natychmiastowego zwolnienia pracownika z dowolnego stanowiska. Dowód niewłaściwego postępowania skutkuje zwolnieniem pracownika, tj. z opcją bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi pamiętać, iż nawet ewidentnie nieetyczne zachowanie pracownika nie tłumaczy obejścia którejkolwiek części procedury zwolnienia. By uniknąć ewentualnego błędu i być w zgodzie z kodeksem pracy zapisz w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Zielona Góra czy Kraków by zyskać wiedzę się, jak sprawa wygląda okiem specjalisty. To najważniejsze – menadżer i pracodawca nie powinni działać niezgodnie z przepisami w celu zwolnienia.