Egzekucja – co może zająć komornik?

Egzekucja – co może zająć komornik?

9 czerwca 2020 Wyłączono przez Kleo

Odzyskiwanie wierzytelności od zalegających kontrahentów kończy egzekucja komornicza. Dzieje się tak za pomocą środków bezpośrednich – ściągnięcie długów następuje poprzez przejęcie i sprzedaż majątku obciążonych. Należy pamiętać, że komornik pracuje dzięki orzeczeniom wymiaru sprawiedliwości.

Konieczny zestaw dokumentów z klauzulą wykonalności

By wydobyć należności od wierzyciela, nie obędzie się bez tytułu wykonawczego. Zajęcie komornicze może się odbyć jedyne na podstawie tytułu egzekucyjnego, którym są wyroki różnych instancji. Do tego dokumentu potrzebna będzie klauzula wykonalności, poświadczająca, że dany tytuł będzie zrealizowany przez komornika.

Komornik u wrót – co może przeznaczyć do licytacji

Komornik nie poddaje się samowoli, z tego powodu powinien pracować razem z zainteresowanym odzyskaniem długu. Jego czynności nieodmiennie powinny być ograniczone do poziomu tego, co wnosi wierzyciel. Komornik powinien postępować posiadając wniosek o przeprowadzenie postępowania, przy czym wierzyciel może wskazać, w jaki sposób komornik poprowadzi procedurę odzyskiwania zaległych kwot.

Kodeks Cywilny precyzyjnie mówi, gdzie się znajdują limity egzekucji – komornik wchodzi na
– wartościowe przedmioty, które spienięża w trakcie licytacji komorniczej.
– domy, parcele itp. także z przeznaczeniem na licytację.
– zarobki – kwota jest zależna od dochodów. Pensja w wysokości ustawowego minimum – jest chroniona i nie może być zajmowana przez komornika. Przy alimentach komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i w tym przypadku minimalne wynagrodzenie nie podlega ochronie.
– jeśli dłużnik pobiera emeryturę lub rentę – 25% tego świadczenia.
– konto w banku, przy czym chroniona pozostaje kwota liczona jako trzykrotność statystycznego wynagrodzenia w gospodarce w skali miesiąca.
akcje lub udziały.

Czy coś się da zrobić  z pojawieniem się komornika?

Praktycznym sposobem na zagrożenie licytacją jest proceduralne oddłużenie. W tym celu trzeba postarać się o upadłość konsumencką, przez złożenie stosownego wniosku do sądu. Wiele kancelarii prowadzi podobne sprawy, dlatego powinno wystarczyć wpisanie w oknie Google’a pojęcia „upadłość konsumencka łódź” (lub dowolne miasto, najważniejsze, by wpaść na trop blisko swojego adresu). Trwające postępowania komornicze trwają nadal, nawet gdy wniosek trafi do sądu. Dopiero formalnie dokonany wyrok o przyznaniu statusu upadłości daje prawo do zawieszenia zajmowania komorniczego. Jednak ruchomości lub nieruchomości, które dłużnik stracił na drodze licytacji do chwili uzyskania upadłości konsumenckiej, nigdy już do niego nie powrócą. Ale to i tak najlepsze wyjście dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.