Tlenoterapia – skuteczna także w domowych warunkach

Tlenoterapia – skuteczna także w domowych warunkach

16 sierpnia 2018 Wyłączono przez Kleo

Hydroterapia, felinoterapia, magnetoterapia… jest tego więcej niż nam się zdaje! W wielu przypadkach właściwie dostosowana terapeutyka potrafi znacznie zmniejszyć nieprzyjemne symptomy dolegliwości czy nawet uniemożliwić. jej postęp. Często długotrwała kuracja jest nieunikniona dla codziennej egzystencji – tak jest chociażby w przypadku niewydolności oddechowej, przy której korzysta się z tlenoterapii.

Jak wygląda terapia tlenem?

Terapia tlenowa jest sugerowana zazwyczaj tym organizmom, które mają problemy z niewydolnością oddechu. Przyczyny bywają niejednorodne; od astmy oskrzelowej po zwłóknienie torbielowate; Terapię tlenową sugeruje się wszystkim osobom, które chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne włóknienie płuc czy BPD. Terapia tlenem prowadzona bywa z użyciem fachowego aparatu, jakie stanowi koncentrator tlenu. Zamierzonym efektem kuracji będzie wzrost ilości tlenu w płucach. Sprzęt wdmuchuje tlen do układu oddechowego użytkownika; w kolejnym kroku tlen wnika również do jego krwi. Hemoglobina z unormalizowanym zagęszczeniem tlenu przeciwdziała występowaniu kwasicy, mianowicie jednej z wielu niebezpiecznych skutków niedotlenienia organizmu.

Jak działa koncentrator tlenu?

Początkową operacją, jaką wykona uruchomiony koncentrator tlenu, jest zawsze zaczerpnięcie (a tak naprawdę: wchłonięcie) powietrza z najbliższego otoczenia. Kolejny etap to jego sprężanie; następnie powietrze zostaje przepuszczone przez drobne sitka, a tlen zostaje odseparowany od azotu. Użytkownik aparatury dostaje jedynie tlen – to wszystko przy użyciu swojej maseczki czy kaniuli nosowej. Co interesujące, skupienie tlenu będzie bez wątpienia szczególnie wysokie – szacuje się, że waha się pomiędzy 91 a 95%.